Logo Blockchair

Hash

b5f1aad43a01c28b2a075a0b931c207a287f30d83862d362ca0a0f7cec27ac26

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 594,726
Số xác nhận: 259,678

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.0019882 BCH · 0.78 USD
 • Kích thước

  479
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000516 BCH · 0.002 USD
1.07724 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

375.60 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời