Logo Blockchair

Hash

af84b9fd648cf555fd866f7a2baefeda4146f4d2c61f991eb6a4adaff3701b1b

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 638,870
Số xác nhận: 216,256

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00007811 BCH · 0.031 USD
 • Kích thước

  218
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000219 BCH · 0.00087 USD
1.00459 sat/B

Chính (3)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

383.40 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời