Logo Blockchair

Hash

9ed1f699b72ac477354c262a08c3591428bc56ed9767fe83b1b80bf0ccc5ecda

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 675,286
Số xác nhận: 179,312

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00385116 BCH · 2.71 USD
 • Kích thước

  480
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000482 BCH · 0.0033 USD
1.00417 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

390.20 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời