Logo Blockchair

Hash

941c9ad8029faddfa2fd942e06ec00e5e0c681cdab52bc12ca50558542c891ea

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 689,812
Số xác nhận: 165,782

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.01993738 BCH · 13.73 USD
 • Kích thước

  480
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000533 BCH · 0.0036 USD
1.11042 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

388.50 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời