Logo Blockchair

Hash

8853c2e8102a6bc9adf263be6915cc41f22242420fc08052129ba67004dddffa

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 691,790
Số xác nhận: 162,845

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.01416116 BCH · 8.20 USD
 • Kích thước

  349
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.0000035 BCH · 0.002 USD
1.00287 sat/B

Chính (3)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

384.50 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời