Logo Blockchair

Hash

7efa05c6d06cc1f8f42196021c206df8cacc1a2b31b41f43122f075a017a7b06

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 685,938
Số xác nhận: 169,461

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00055937 BCH · 0.54 USD
 • Kích thước

  808
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00001358 BCH · 0.013 USD
1.68069 sat/B

Chính (9)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

396.00 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời