Logo Blockchair

Hash

68bb25b6c5bc7de5cf57313851eabbe90f719197826cb206f6a01a2185a1dc72

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 654,855
Số xác nhận: 200,712

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  4.9754045 BCH · 1,976 USD
 • Kích thước

  467
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000481 BCH · 0.0019 USD
1.02998 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

399.40 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời