Logo Blockchair

Hash

512bd21e9a51458e8dbf33e0d3f2eca0f7bbe76372cab941c6b18147b7c59fdf

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 641,252
Số xác nhận: 213,466

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00005975 BCH · 0.023 USD
 • Kích thước

  480
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000521 BCH · 0.002 USD
1.08542 sat/B

Chính (6)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

390.80 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời