Logo Blockchair

Hash

4acf461506cfd683b81f9d3bb3abfff9d229fafcaa3f365739d1c747a4ae0cb3

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 625,950
Số xác nhận: 228,387

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00152877 BCH · 0.60 USD
 • Kích thước

  437
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00000521 BCH · 0.002 USD
1.19222 sat/B

Chính (5)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

375.90 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời