Logo Blockchair

Hash

2eac812d3a0e0550b40cd8a769a61ed33217024d3f4fe77324b8e7a272977b7e

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 670,963
Số xác nhận: 183,419

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00943796 BCH · 4.86 USD
 • Kích thước

  284
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000284 BCH · 0.0014 USD
1 sat/B

Chính (3)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

375.20 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời