Logo Blockchair

Hash

2b320ca3be97db1c45ad031f6b0bb9198db5ead568cadcc4f7e35c50a801c2cd

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 724,433
Số xác nhận: 130,836

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.0017568 BCH · 0.51 USD
 • Kích thước

  355
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000356 BCH · 0.001 USD
1.00282 sat/B

Chính (3)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

387.30 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời