Logo Blockchair

Hash

2aaf2bc49a026c90eb646d0242c809462f3b5d364ecb7548e472d6ff05437f79

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 743,197
Số xác nhận: 112,538

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.01997712 BCH · 3.78 USD
 • Kích thước

  251
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000252 BCH · 0.00047 USD
1.00398 sat/B

Chính (3)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

376.10 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời