Logo Blockchair

Hash

29db157fecc3f9ccf4605f1a25f5e3c09edab818ed787512a5145f1fb65e02f9

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 668,257
Số xác nhận: 186,890

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00984932 BCH · 3.37 USD
 • Kích thước

  437
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.00000438 BCH · 0.0015 USD
1.00229 sat/B

Chính (5)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

378.00 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời