Logo Blockchair

Hash

27bf66cd53d96deb557009e874229d95994dee6a4fa4231b64e4b5419c55c750

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 282,738
Số xác nhận: 572,999

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  4.49444796 BCH · 0.00 USD
 • Kích thước

  6,989
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  1

Phí

0.001 BCH · 0.00 USD
14.3082 sat/B

Chính (202)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

380.70 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời