Logo Blockchair

Hash

23432e7034c74924fbf34761c7ed0bf857a16ce5b6e9551c55d805e98605c56b

Nhận biên lai giao dịch


Chia sẻ cho sử dụng bên ngoài

Biên lai PDF

Trạng thái giao dịch

Trong khối 715,701
Số xác nhận: 138,902

Thời gian

Thông tin bổ sung
 • Số lượng đã chuyển

  0.00023423 BCH · 0.14 USD
 • Kích thước

  437
 • Ngày tiền xu bị hủy

  0
 • Giao dịch Coinbase

  Không
 • Thời gian khóa

  0
 • Phiên bản

  2

Phí

0.00001976 BCH · 0.012 USD
4.52174 sat/B

Chính (5)Không có sự kiện của các loại sau: CashTokens (FT), CashTokens (NFT).

BCH giá

386.10 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác

Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời