Logo Blockchair

Hash

0000000000000000016fd15870377733218f314318d829a1ecb47969ae9d9510

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

14

Phí mỗi kB

0.00002741 BCH · 0.014 USD

Đầu vào

20

Đầu ra

27

Tổng đầu vào

331.4091683 BCH · 171,474 USD

Tổng đầu ra

334.5341683 BCH · 173,091 USD

Tổng phí

0.00009583 BCH · 0 USD

Ngày tiền xu bị hủy

51

Tạo ra

3.125 BCH · 1,616 USD

Thưởng

3.12509583 BCH · 1,616 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

3,682

Thời gian trung vị

Phiên bản

663814144 10

Phiên bản (hex)

27910000 16

Phiên bản (bits)

100111100100010000000000000000 2

Căn Merkle

3778e9...f28541

Độ khó

584,760,229,552

Nonce

3,387,902,256

Bits

402,776,408

Công việc chuỗi

000000...513016

Dữ liệu Coinbase

� ��Lf//��Lf��
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
3e1c4d...afff7f the-void
- 3.12509583 BCH · 1,611.29 USD
3e1c4d...afff7f qz5u6x...kgpyu5
+ 3.12509583 BCH · 1,611.29 USD
1ab849...90eca8 qreqtu...umrtmx
- 0.09981844 BCH · 51.46 USD
1ab849...90eca8 qqemsa...9zulun
+ 0.034648 BCH · 17.86 USD
1ab849...90eca8 qreqtu...umrtmx
+ 0.06516592 BCH · 33.59 USD
1ab849...90eca8 the-void
+ 0.00000452 BCH · 0.00 USD
3483d2...7b5a05 qr9anx...05q0vc
- 0.02886918 BCH · 14.88 USD
3483d2...7b5a05 qz2e32...j4k07r
+ 0.01117935 BCH · 5.76 USD
3483d2...7b5a05 qqlv32...404vdx
+ 0.01768757 BCH · 9.11 USD
3483d2...7b5a05 the-void
+ 0.00000226 BCH · 0.00 USD
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BCH giá

353.20 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác