Logo Blockchair

Hash

000000000000000001af33baa87da9b16f670d0e8f121b3045f1005f839f9011

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

20

Phí mỗi kB

0.00001297 BCH · 0.0067 USD

Đầu vào

203

Đầu ra

40

Tổng đầu vào

290.5450044 BCH · 150,331 USD

Tổng đầu ra

293.6700044 BCH · 151,948 USD

Tổng phí

0.00041302 BCH · 0 USD

Ngày tiền xu bị hủy

109

Tạo ra

3.125 BCH · 1,616 USD

Thưởng

3.12541302 BCH · 1,617 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

32,028

Thời gian trung vị

Phiên bản

588021760 10

Phiên bản (hex)

230c8000 16

Phiên bản (bits)

100011000011001000000000000000 2

Căn Merkle

56dd9f...e41fb2

Độ khó

585,506,224,466

Nonce

1,506,681,432

Bits

402,776,251

Công việc chuỗi

000000...6d1d73

Dữ liệu Coinbase

� ��Lf��oLX{,solopool.org
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
39e72e...ea8df8 the-void
- 3.12541302 BCH · 1,618.33 USD
39e72e...ea8df8 qpj48a...gjhpck
+ 3.12541302 BCH · 1,618.33 USD
20d575...cd1985 pqpw8m...dh25w3
- 38.81169844 BCH · 20,096.69 USD
20d575...cd1985 pp88dk...038wdh
+ 7.72169096 BCH · 3,998.29 USD
20d575...cd1985 qrqp7t...3vefdx
+ 31.09 BCH · 16,098.40 USD
20d575...cd1985 the-void
+ 0.00000748 BCH · 0.00 USD
2388b0...e67c41 qqh2l4...npu3vy
- 0.039175 BCH · 20.28 USD
2388b0...e67c41 qz8qfk...futwwr
+ 0.03917308 BCH · 20.28 USD
2388b0...e67c41 the-void
+ 0.00000192 BCH · 0.00 USD
282441...809fd4 qpvgvh...l9kefc
- 0.14320484 BCH · 74.15 USD
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
4d8b1c...54090c pdm0hs...eveg6z
- 1 b0b6fc3d5cda81f4bb3fe464767dcc33e80b6356e4838f4dda40a1871a625950
4d8b1c...54090c pdm0hs...eveg6z
+ 1 b0b6fc3d5cda81f4bb3fe464767dcc33e80b6356e4838f4dda40a1871a625950
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BCH giá

351.00 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác