Logo Blockchair

Hash

0000000000000000009e23a3645e6d6219106909bee181deb012276eeb9e2696

Đào trên

Đoán miner

Số lượng giao dịch

70

Phí mỗi kB

0.00116117 BCH · 0.60 USD

Đầu vào

Đầu ra

143

Tổng đầu vào

1,277.23114216 BCH · 660,852 USD

Tổng đầu ra

1,280.35614216 BCH · 662,469 USD

Tổng phí

0.82350876 BCH · 426 USD

Ngày tiền xu bị hủy

7,124

Tạo ra

3.125 BCH · 1,616 USD

Thưởng

3.94850876 BCH · 2,043 USD
Thông tin kỹ thuật

Kích thước

709,400

Thời gian trung vị

Phiên bản

615653376 10

Phiên bản (hex)

24b22000 16

Phiên bản (bits)

100100101100100010000000000000 2

Căn Merkle

b5d2a8...88361a

Độ khó

584,689,055,626

Nonce

3,951,430,682

Bits

402,776,423

Công việc chuỗi

000000...621a46

Dữ liệu Coinbase

�   �?}?
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
6ad323...3d5b07 the-void
- 3.94850876 BCH · 2,044.53 USD
6ad323...3d5b07 qq0pg5...0hqsu2
+ 3.94850876 BCH · 2,044.53 USD
02dd07...cb6e0e qqyy3m...xernca
- 0.00002339 BCH · 0.01 USD
02dd07...cb6e0e script-2650eecb49a121216e2d17219cd4c995
+ 0 BCH · 0.00 USD
02dd07...cb6e0e qqyy3m...xernca
+ 0.00002089 BCH · 0.01 USD
02dd07...cb6e0e the-void
+ 0.0000025 BCH · 0.00 USD
064197...d90b23 qqyy3m...xernca
- 0.00002089 BCH · 0.01 USD
064197...d90b23 script-e63aba626d5d67bf3eaaeaa2afb1e793
+ 0 BCH · 0.00 USD
064197...d90b23 qqyy3m...xernca
+ 0.0000184 BCH · 0.00 USD
064197...d90b23 the-void
+ 0.00000249 BCH · 0.00 USD
Giao dịch Địa chỉ Số lượng
459a74...7f4649 qz6shw...fpl667
- 359,034 ZRP
459a74...7f4649 qr2rkv...k3tz8j
+ 2 ZRP
459a74...7f4649 qz6shw...fpl667
+ 359,032 ZRP
7b9cb2...5f9867 pvgdp8...yu4trq
- 900,130.965712 DREAMHIGH
7b9cb2...5f9867 pvgdp8...yu4trq
+ 880,975.056937 DREAMHIGH
7b9cb2...5f9867 qq9u9u...vuafmm
+ 19,155.908775 DREAMHIGH
Không có sự kiện nào trong mô đun này
Minh họa tuyệt vời

Blockchair Awesome

Tìm và so sánh các sản phẩm và dịch vụ blockchain và tiền mã hóa tuyệt vời

BCH giá

365.40 USD
Biểu đồ giá

Công cụ tìm kiếm khác