İlk bakiye değişikliği
Alınmış 1 yıl önce
Son bakiye değişikliği
Gönderildi 1 yıl önce
İşlem sayısı
7
Çağrı sayısı (başarısız olanlar dahil)
4