Bitcoin İşlemleri için Gizlilik-ölçer

İşlem için
gizlilik puanı sonucu:
8
Low
Gizlilik
sorunları:
4

Eşleşen adresler belirlendi

Birkaç göstergeyi kullanarak, bu işleme dahil olan benzer adres türlerini ilişkilendirebildik. Alıcı adreslerinden hangisinin bir veya daha fazla gönderene ait olabileceğini belirledik. Bu tür eşleştirmeler adreslerin anonimliğini önemli ölçüde azaltır.
Eşleşen girdiler & çıktılar
0.00159938  BTC 26.35 USD
0.00152330  BTC 24.90 USD
0.00157504  BTC 25.54 USD
1.15121402  BTC 21,378.40 USD
0.03435906  BTC 546.86 USD
0.00120301  BTC 24.82 USD
0.00118950  BTC 24.89 USD
0.00123500  BTC 23.81 USD
0.00125188  BTC 24.48 USD
0.00124824  BTC 23.80 USD
0.00123716  BTC 24.05 USD
0.00124017  BTC 23.30 USD
0.00130431  BTC 25.35 USD
0.00111569  BTC 24.29 USD
0.00123060  BTC 24.56 USD
0.00148055  BTC 29.55 USD

Düzeltilmesi mümkün sorunlar

Birleşik harcama
CoinJoin işlemi olmadığı sürece tüm girdi adreslerinin tek bir kişiye ait olduğunu varsaymak güvenlidir
Nasıl geliştirilir?
Adreslerinizden birinde tuttuğunuzdan daha yüksek bir BTC miktarı göndermemeye çalışın. Bitcoin'deki gizliliğinize işlem maliyetlerinden daha fazla değer veriyorsanız, daha fazla işlemle göndermeyi seçin. Adresleriniz birbirine bağlanmayacaktır.
Başka türde süpür
Gönderen, "her şeyi gönder" seçeneğini birisine ödeme yapmak (ör. bir borsa) veya yalnızca fonları ilk adreslerden başka bir türde başka bir cüzdana taşımak için kullanır
Nasıl geliştirilir?
Bir borsadan fon çekiyorsanız, sorun değil. Fonu başka bir cüzdana taşıyorsanız, tutarın tamamını başka bir adrese aktarmayın. Gizliliğinizden büyük ölçüde ödün verir.

Düzeltilemeyen yazılıma bağlı sorunlar

Girdilerdeki aynı adres
Girdilerde aynı adresin birden fazla kere kullanımı vardır.
Girdi zaman damgasına göre artan
5'ten fazla girdisi olan işlemler için — yaşlarına göre sıralanmıştır — bu durum bazı özel yazılım kullanımlarından kaynaklanabilir.
Bitcoin işlemlerinin gizlilik puanlarını ölçmek için 100'den fazla gösterge kullanıyoruz.

Bazı durumlarda puan iyileştirilebilirken, bazı göstergelerde ise bu durum Bitcoin blok zinciri ile etkileşim kurmak için kullanılan yazılıma bağlıdır. Kullanıcı kullanılan uygulamayı veya web sitesini değiştirmedikçe, bu tür gizlilik sorunlarının düzeltilmesi mümkün değildir.
Kritik - Belirlenen sorunlar ilgili tarafların mahremiyetini önemli ölçüde tehlikeye atmaktadır. Genellikle kritik puan, aynı sahibe ait adreslerin gruplandırılmasının mümkün olduğu veya işlemin çok fazla gizlilik sorunu olduğu durumlarda gösterilir.

Düşük - Belirlenen sorunlar ilgili tarafların mahremiyetini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Genellikle Düşük puan, çok fazla gizlilik sorunu olan işlemlere atanır.

Orta - Belirlenen sorunlar o kadar ciddi değil ancak yine de işlemlerinizi izlemek için izleme araçları tarafından kullanılabilir.

Yüksek - Belirlenen sorunlar ihmal edilebilir düzeydedir ve ilgili tarafların/adreslerin mahremiyetine yönelik ciddi bir tehdit oluşturmamaktadır.

Sağlıklı - İşlemde gizlilik sorunu yoktur. Üçüncü taraflar, ilgili işlem veya adresler hakkındaki gizlilikle alakalı herhangi bir bilgi dışarı çıkartamaz.