Privacy-o-meter voor Bitcoin transacties

Privacyscore-resultaat
voor de transactie:
8
Low
Privacy-
problemen:
4

Overeenkomende adressen geïdentificeerd

Met behulp van verschillende indicatoren konden we de vergelijkbare soorten adressen koppelen aan deze transactie. We hebben vastgesteld welke van de ontvangstadressen mogelijk bij een of meer zenders horen. Dergelijke matching vermindert de anonimiteit van adressen aanzienlijk.
Overeenkomende inputs & outputs
0.00159938  BTC 26.35 USD
0.00152330  BTC 24.90 USD
0.00157504  BTC 25.54 USD
1.15121402  BTC 21,378.40 USD
0.03435906  BTC 546.86 USD
0.00120301  BTC 24.82 USD
0.00118950  BTC 24.89 USD
0.00123500  BTC 23.81 USD
0.00125188  BTC 24.48 USD
0.00124824  BTC 23.80 USD
0.00123716  BTC 24.05 USD
0.00124017  BTC 23.30 USD
0.00130431  BTC 25.35 USD
0.00111569  BTC 24.29 USD
0.00123060  BTC 24.56 USD
0.00148055  BTC 29.55 USD

Problemen die kunnen worden opgelost

Medebestedend
Tenzij het een CoinJoin-transactie betreft is het veilig om aan te nemen dat alle input-adressen van één persoon zijn
Hoe te verbeteren?
Probeer geen hoger BTC-bedrag te versturen dan u op een van uw adressen heeft. Als u uw privacy op Bitcoin meer waardeert dan de transactiekosten, kies er dan voor om meer transacties te verzenden. Uw adressen worden niet aan elkaar gekoppeld.
Overzetten naar een ander type
De zender gebruikt de optie "alles verzenden" om iemand te betalen (bijv. een exchange) of om het geld gewoon te verplaatsen naar een wallet van een ander type dan die van de oorspronkelijke adressen
Hoe te verbeteren?
Als u geld opneemt van een exchange, is dit geen probleem. Als u geld naar een andere wallet verplaatst, boek dan niet het hele bedrag over naar een ander adres. Het brengt uw privacy enorm in gevaar.

Software-afhankelijke problemen die niet oplosbaar zijn

Zelfde adres in inputs
Hetzelfde input adres wordt meerdere keren gebruikt
Oplopende tijdstempel-inputs
Voor transacties met meer dan 5 inputs — die zijn geordend op ouderdom — kan dat te wijten zijn aan specifiek softwaregebruik
We gebruiken meer dan 100 indicatoren om de privacyscores van Bitcoin-transacties te meten.

In sommige gevallen kan de score worden verbeterd, terwijl sommige indicatoren afhankelijk zijn van de software die wordt gebruikt om te communiceren met de Bitcoin-blockchain. Dergelijke privacyproblemen kunnen niet worden opgelost, tenzij de gebruiker de gebruikte app of website wijzigt.
Kritiek - De geïdentificeerde problemen brengen de privacy van de betrokken partijen aanzienlijk in gevaar. Meestal wordt de kritieke score getoond wanneer het mogelijk is om de adressen van dezelfde eigenaar te groeperen of wanneer de transactie veel privacyproblemen heeft.

Laag - De geïdentificeerde problemen brengen de privacy van de betrokken partijen ernstig in gevaar. Meestal wordt de lage score toegekend aan de transacties met veel privacykwesties.

Gemiddeld - De geïdentificeerde problemen zijn niet zo ernstig, maar kunnen nog steeds worden gebruikt door trackingtools om uw transacties te traceren.

Hoog - De geïdentificeerde problemen zijn verwaarloosbaar en vormen geen ernstige bedreiging voor de privacy van betrokken partijen/adressen.

Gezond - De transactie heeft geen privacy-problemen. Derden kunnen geen privacy-gerelateerde informatie over de betreffende transactie of adressen achterhalen.