اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000126d19c4df03d0d0f5b8a2d9349de0da51432e7f1c1e75cb7cfc912

General info

استخراج شده در
۳۱ مه ۲۰۲۳ ۱۶:۰۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
0 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3.13 ZEC {{ Math.abs(change) }}% 106 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
0 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
3.13 ZEC {{ Math.abs(change) }}% 106 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
3.12501 ZEC {{ Math.abs(change) }}% 106 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 162,375 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 4 10 {{ Math.abs(change) }}%    4 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8ceb9b 7f91fc3fc845a5a06b4fdf8b06a9ca90f28dc3209c0652cc4288 8f3f30
سختی 82,138,767 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 0 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 469,869,136 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000000000d8a0489c5 cdf77b
داده‌های کوین‌بیس 2Miners https://2miners.com {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (ZEC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (ZEC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (ZEC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}