سبد دارایی ناشناس خود را
راه‌اندازی کنید
ارزهایی که دارید را از لیست زیر انتخاب و اضافه کنید تا
عملکرد سبد دارایی خود را در وب‌سایت بلاک‌چیر
و افزونه مرورگر آن دنبال کنید.

سبد دارایی من

سکه
مقدار
24 ساعته
قیمت
سبد دارایی
ویرایش
مجموع ارزش سبد دارایی: {{ Number($data_get(portfolio, `data.current_value`)).toLocaleString() }} USD
{{ Number($data_get(portfolio, `data.change_24h`)).toLocaleString() }}%

1000 برتر

قیمت
24 ساعته
ارزش بازار
تسلط
اضافه کردن
1
61,196.00 USD
14.87647173 ETH {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.89%
1,151.09B USD
18,809,956 BTC
43.2%
4,113.61 USD
0.06722024 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.34%
485.29B USD
7,930,036 BTC
18.21%
481.42 USD
0.00786685 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.66%
80.91B USD
1,322,107 BTC
3.04%
4
1.00 USD
0.00001634 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.58%
70.65B USD
1,154,500 BTC
2.65%
5
2.15 USD
0.00003513 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.37%
68.85B USD
1,125,073 BTC
2.58%
6
195.36 USD
0.00319237 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.3%
58.65B USD
958,320 BTC
2.2%
7
1.09 USD
0.00001781 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.41%
51.06B USD
834,343 BTC
1.92%
43.74 USD
0.00071475 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.31%
45.41B USD
742,023 BTC
1.7%
9
0.25 USD
0.00000407 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.23%
32.75B USD
535,197 BTC
1.23%
10
1.01 USD
0.00001650 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.39%
32.70B USD
534,419 BTC
1.23%
11
0.00 USD
استیبل کوین
42.13%
19.46B USD
318,070 BTC
0.73%
12
Terra LUNA
42.37 USD
0.00069237 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.46%
16.87B USD
275,715 BTC
0.63%
13
66.68 USD
0.00108961 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.14%
14.62B USD
238,973 BTC
0.55%
14
30.40 USD
0.00049676 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.5%
14B USD
228,846 BTC
0.53%
15
26.70 USD
0.00043630 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.39%
13.84B USD
226,128 BTC
0.52%
61,266.00 USD
1.00114387 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.26%
13.56B USD
221,618 BTC
0.51%
17
197.48 USD
0.00322701 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.36%
13.51B USD
220,841 BTC
0.51%
1.01 USD
0.00001650 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.76%
12.90B USD
210,779 BTC
0.48%
628.24 USD
0.01026603 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.04%
11.83B USD
193,314 BTC
0.44%
20
1.88 USD
0.00003072 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.54%
11.54B USD
188,613 BTC
0.43%
21
Polygon MATIC
1.62 USD
0.00002647 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.62%
10.79B USD
176,357 BTC
0.4%
22
35.28 USD
0.00057651 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.24%
9.90B USD
161,846 BTC
0.37%
23
0.39 USD
0.00000632 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.93%
9.29B USD
151,882 BTC
0.35%
24
0.14 USD
0.00000224 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.21%
9.12B USD
149,003 BTC
0.34%
45.26 USD
0.00073959 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.6%
7.86B USD
128,468 BTC
0.3%
125.02 USD
0.00204294 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.56%
7.67B USD
125,351 BTC
0.29%
27
64.74 USD
0.00105791 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.17%
7.53B USD
123,051 BTC
0.28%
62.54 USD
0.00102196 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.44%
7.51B USD
122,639 BTC
0.28%
29
Dai DAI
1.01 USD
0.00001650 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.84%
7.36B USD
120,288 BTC
0.28%
30
TRON TRX
0.10 USD
0.00000166 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.85%
7.20B USD
117,663 BTC
0.27%
55.36 USD
0.00090463 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.71%
7.19B USD
117,512 BTC
0.27%
32
OKB OKB
26.64 USD
0.00043532 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.35%
7.03B USD
114,805 BTC
0.26%
33
2.76 USD
0.00004510 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
8.91%
6.96B USD
113,733 BTC
0.26%
6.76 USD
0.00011046 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.97%
6.74B USD
110,130 BTC
0.25%
35
cETH CETH
82.61 USD
0.00134992 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.44%
6.45B USD
105,461 BTC
0.24%
4,097.24 USD
0.06695274 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.34%
5.79B USD
94,639 BTC
0.22%
37
6.71 USD
0.00010965 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.05%
5.78B USD
94,438 BTC
0.22%
38
0.38 USD
0.00000613 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.02%
5.61B USD
91,749 BTC
0.21%
39
277.19 USD
0.00452954 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.11%
5.51B USD
90,069 BTC
0.21%
40
Near NEAR
9.89 USD
0.00016161 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
10.55%
5.16B USD
84,301 BTC
0.19%
41
282.50 USD
0.00461631 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.88%
5.07B USD
82,845 BTC
0.19%
0.20 USD
0.00000321 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.08%
4.94B USD
80,693 BTC
0.19%
43
EOS EOS
5.08 USD
0.00008301 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
9.66%
4.88B USD
79,716 BTC
0.18%
20.00 USD
0.00032682 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.49%
4.69B USD
76,719 BTC
0.18%
0.95 USD
0.00001545 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.33%
4.62B USD
75,426 BTC
0.17%
46
Aave AAVE
317.98 USD
0.00519609 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.03%
4.21B USD
68,734 BTC
0.16%
47
1.61 USD
0.00002631 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.21%
4.09B USD
66,865 BTC
0.15%
48
Flow FLOW
13.32 USD
0.00021766 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.06%
4.07B USD
66,464 BTC
0.15%
49
296.51 USD
0.00484525 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.2%
3.96B USD
64,694 BTC
0.15%
50
cDAI CDAI
0.02 USD
0.00000036 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1%
3.95B USD
64,484 BTC
0.15%
51
IOTA MIOTA
1.35 USD
0.00002206 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.86%
3.73B USD
61,031 BTC
0.14%
52
cUSDC CUSDC
0.02 USD
0.00000037 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.76%
3.67B USD
59,942 BTC
0.14%
53
0.00 USD
استیبل کوین
0.45%
3.66B USD
59,766 BTC
0.14%
54
404.05 USD
0.00660256 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.53%
3.61B USD
58,934 BTC
0.14%
55
1,121.16 USD
0.01832081 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.81%
3.51B USD
57,409 BTC
0.13%
56
0.32 USD
0.00000515 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
19.11%
3.32B USD
54,292 BTC
0.12%
175.22 USD
0.00286326 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.4%
3.31B USD
54,061 BTC
0.12%
58
NEO NEO
44.88 USD
0.00073338 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.67%
3.16B USD
51,572 BTC
0.12%
59
11.82 USD
0.00019315 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
7.47%
3.12B USD
50,951 BTC
0.12%
3.18 USD
0.00005196 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
7.67%
2.99B USD
48,825 BTC
0.11%
153.53 USD
0.00250882 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.7%
2.89B USD
47,186 BTC
0.11%
62
Waves WAVES
28.20 USD
0.00046081 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.1%
2.82B USD
46,151 BTC
0.11%
63
1.01 USD
0.00001650 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.7%
2.76B USD
45,081 BTC
0.1%
64
52.37 USD
0.00085577 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.83%
2.62B USD
42,761 BTC
0.1%
65
61,026.00 USD
0.99722204 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.63%
2.44B USD
39,836 BTC
0.09%
0.00 USD
0.00000006 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.88%
2.42B USD
39,500 BTC
0.09%
67
2.24 USD
0.00003660 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
4.52%
2.38B USD
38,894 BTC
0.09%
68
Amp AMP
0.05 USD
0.00000079 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.31%
2.33B USD
38,140 BTC
0.09%
69
2,513.25 USD
0.04106886 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.49%
2.27B USD
37,018 BTC
0.09%
70
Dash DASH
213.82 USD
0.00349402 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
9.63%
2.21B USD
36,037 BTC
0.08%
71
188.96 USD
0.00308778 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
13.01%
2.20B USD
35,895 BTC
0.08%
72
Celo CELO
6.88 USD
0.00011243 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
6.04%
2.18B USD
35,546 BTC
0.08%
73
Sushi SUSHI
10.98 USD
0.00017942 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.46%
2.12B USD
34,644 BTC
0.08%
5.00 USD
0.00008170 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.51%
2.12B USD
34,600 BTC
0.08%
75
21.18 USD
0.00034610 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.12%
2.09B USD
34,198 BTC
0.08%
14.43 USD
0.00023580 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.85%
2.02B USD
32,942 BTC
0.08%
1.01 USD
0.00001650 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.21%
1.95B USD
31,816 BTC
0.07%
78
316.04 USD
0.00516439 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.49%
1.93B USD
31,462 BTC
0.07%
79
0.33 USD
0.00000533 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.53%
1.74B USD
28,421 BTC
0.07%
1.85 USD
0.00003023 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.56%
1.73B USD
28,206 BTC
0.06%
9.79 USD
0.00015998 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.22%
1.73B USD
28,197 BTC
0.06%
82
127.07 USD
0.00207644 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.86%
1.71B USD
27,917 BTC
0.06%
83
Holo HOT
0.01 USD
0.00000016 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.43%
1.70B USD
27,830 BTC
0.06%
84
0.02 USD
0.00000038 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
24.21%
1.64B USD
26,819 BTC
0.06%
85
0.30 USD
0.00000493 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.6%
1.63B USD
26,706 BTC
0.06%
9.95 USD
0.00016259 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.22%
1.62B USD
26,502 BTC
0.06%
87
NEM XEM
0.18 USD
0.00000290 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.43%
1.59B USD
25,994 BTC
0.06%
88
NEXO NEXO
2.68 USD
0.00004379 BTC {{ Math.abs(change) }}%