سبد دارایی ناشناس خود را
راه‌اندازی کنید
ارزهایی که دارید را از لیست زیر انتخاب و اضافه کنید تا
عملکرد سبد دارایی خود را در وب‌سایت بلاک‌چیر
و افزونه مرورگر آن دنبال کنید.

سبد دارایی من

سکه
مقدار
24 ساعته
قیمت
سبد دارایی
ویرایش
مجموع ارزش سبد دارایی: {{ Number($data_get(portfolio, `data.current_value`)).toLocaleString() }} USD
{{ Number($data_get(portfolio, `data.change_24h`)).toLocaleString() }}%

1000 برتر

قیمت
24 ساعته
ارزش بازار
سهم بازار
اضافه کردن
1
16,961.35 USD
13.33145982 ETH {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.15%
326.30B USD
19,238,028 BTC
36.52%
1,272.28 USD
0.07501054 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.57%
153.36B USD
9,041,661 BTC
17.16%
3
1.00 USD
0.00005902 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.22%
65.50B USD
3,861,636 BTC
7.33%
4
BNB BNB
291.91 USD
0.01721030 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.78%
47.70B USD
2,812,356 BTC
5.34%
5
1.00 USD
0.00005892 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.12%
43.26B USD
2,550,509 BTC
4.84%
1.00 USD
0.00005902 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.02%
22.17B USD
1,306,983 BTC
2.48%
7
0.40 USD
0.00002344 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.92%
19.98B USD
1,177,840 BTC
2.24%
8
0.10 USD
0.00000603 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.76%
14.03B USD
826,912 BTC
1.57%
9
0.33 USD
0.00001922 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.78%
11.43B USD
674,149 BTC
1.28%
10
Polygon MATIC
0.93 USD
0.00005455 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.69%
8.21B USD
483,978 BTC
0.92%
11
5.56 USD
0.00032780 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.5%
6.54B USD
385,797 BTC
0.73%
1,256.68 USD
0.07409080 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.69%
6.01B USD
354,152 BTC
0.67%
13
OKB OKB
22.05 USD
0.00130001 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.02%
5.55B USD
326,940 BTC
0.62%
14
0.00 USD
استیبل کوین
1.94%
5.54B USD
326,823 BTC
0.62%
15
76.50 USD
0.00451025 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.04%
5.49B USD
323,910 BTC
0.61%
16
Dai DAI
1.00 USD
0.00005896 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.01%
5.23B USD
308,103 BTC
0.58%
17
TRON TRX
0.05 USD
0.00000319 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.38%
4.99B USD
294,061 BTC
0.56%
18
13.59 USD
0.00080123 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.31%
4.95B USD
291,595 BTC
0.55%
19
6.20 USD
0.00036554 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.53%
4.68B USD
275,769 BTC
0.52%
20
13.59 USD
0.00080123 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.5%
4.22B USD
248,569 BTC
0.47%
21
7.42 USD
0.00043747 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2%
3.65B USD
215,267 BTC
0.41%
16,937.21 USD
0.99857676 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.07%
3.56B USD
209,915 BTC
0.4%
3.80 USD
0.00022404 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.2%
3.54B USD
208,858 BTC
0.4%
24
10.25 USD
0.00060432 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.23%
3B USD
176,923 BTC
0.34%
19.61 USD
0.00115616 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.19%
2.71B USD
159,946 BTC
0.3%
1.79 USD
0.00010553 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.51%
2.65B USD
156,098 BTC
0.3%
27
145.66 USD
0.00858776 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.87%
2.64B USD
155,876 BTC
0.3%
28
0.09 USD
0.00000520 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.41%
2.27B USD
133,708 BTC
0.25%
111.65 USD
0.00658261 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.11%
2.15B USD
126,761 BTC
0.24%
30
132.38 USD
0.00780480 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
5.47%
1.93B USD
113,495 BTC
0.22%
31
0.24 USD
0.00001424 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.87%
1.72B USD
101,423 BTC
0.19%
32
0.07 USD
0.00000381 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.06%
1.63B USD
96,179 BTC
0.18%
33
4.55 USD
0.00026826 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.15%
1.51B USD
88,735 BTC
0.17%
1.73 USD
0.00010200 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.13%
1.44B USD
84,783 BTC
0.16%
35
3.96 USD
0.00023347 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.19%
1.43B USD
84,324 BTC
0.16%
36
0.02 USD
0.00000115 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.06%
1.41B USD
83,225 BTC
0.16%
37
0.05 USD
0.00000285 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.9%
1.20B USD
70,970 BTC
0.13%
4.22 USD
0.00024880 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.65%
1.16B USD
68,345 BTC
0.13%
39
Flow FLOW
1.10 USD
0.00006485 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.74%
1.14B USD
67,198 BTC
0.13%
0.0002 USD
0.00000001 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.57%
1.08B USD
63,757 BTC
0.12%
44.15 USD
0.00260298 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.72%
1.06B USD
62,214 BTC
0.12%
42
EOS EOS
0.94 USD
0.00005536 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.03%
1.02B USD
60,120 BTC
0.11%
43
Frax FRAX
1.00 USD
0.00005889 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.03%
1.02B USD
60,012 BTC
0.11%
2.34 USD
0.00013796 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
3.8%
979.24M USD
57,733 BTC
0.11%
45
1.02 USD
0.00006020 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.59%
929.40M USD
54,795 BTC
0.1%
0.59 USD
0.00003503 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.71%
928.29M USD
54,729 BTC
0.1%
47
Aave AAVE
64.09 USD
0.00377859 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.95%
909.67M USD
53,631 BTC
0.1%
0.91 USD
0.00005349 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.34%
906.49M USD
53,444 BTC
0.1%
49
0.17 USD
0.00000997 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.46%
904.34M USD
53,317 BTC
0.1%
50
6.76 USD
0.00039855 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.27%
886.30M USD
52,254 BTC
0.1%
51
1.10 USD
0.00006485 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.13%
874.58M USD
51,563 BTC
0.1%
52
0.04 USD
0.00000235 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.15%
856.45M USD
50,494 BTC
0.1%
53
1.00 USD
0.00005896 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.03%
814.26M USD
48,006 BTC
0.09%
41.92 USD
0.00247150 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.29%
806.26M USD
47,534 BTC
0.09%
6.95 USD
0.00040976 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.6%
786.47M USD
46,368 BTC
0.09%
56
1.00 USD
0.00005896 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.02%
767.88M USD
45,272 BTC
0.09%
0.42 USD
0.00002460 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.39%
757.97M USD
44,687 BTC
0.08%
58
USDD USDD
0.99 USD
0.00005814 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.38%
715.83M USD
42,203 BTC
0.08%
59
5.30 USD
0.00031248 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
12.78%
678.03M USD
39,974 BTC
0.08%
0.00 USD
استیبل کوین
0.08%
667.18M USD
39,335 BTC
0.07%
4.02 USD
0.00023701 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.36%
650.95M USD
38,378 BTC
0.07%
62
0.25 USD
0.00001479 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.39%
637.41M USD
37,580 BTC
0.07%
63
6.54 USD
0.00038558 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.23%
637.17M USD
37,566 BTC
0.07%
7.74 USD
0.00045633 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.64%
619.42M USD
36,519 BTC
0.07%
65
46.53 USD
0.00274330 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.03%
607.07M USD
35,791 BTC
0.07%
66
IOTA MIOTA
0.22 USD
0.00001270 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.14%
598.53M USD
35,287 BTC
0.07%
1.00 USD
0.00005894 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.18%
597.69M USD
35,238 BTC
0.07%
68
645.87 USD
0.03807893 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.32%
582.51M USD
34,343 BTC
0.07%
4.84 USD
0.00028535 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.22%
581.77M USD
34,299 BTC
0.07%
70
cUSDC CUSDC
0.02 USD
0.00000134 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.29%
578.89M USD
34,130 BTC
0.06%
71
0.0000 USD
استیبل کوین
1.05%
578.02M USD
34,078 BTC
0.06%
72
0.19 USD
0.00001111 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
2.94%
569.55M USD
33,579 BTC
0.06%
73
3.63 USD
0.00021402 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.57%
527.66M USD
31,109 BTC
0.06%
74
Dash DASH
45.21 USD
0.00266547 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.34%
499.08M USD
29,424 BTC
0.06%
75
NEO NEO
6.98 USD
0.00041152 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.39%
492.63M USD
29,044 BTC
0.06%
76
1.00 USD
0.00005889 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.81%
490.39M USD
28,911 BTC
0.05%
77
1,786.25 USD
0.10531296 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.51%
482.36M USD
28,438 BTC
0.05%
0.07 USD
0.00000384 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.46%
481.56M USD
28,391 BTC
0.05%
79
9.38 USD
0.00055302 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.13%
470.06M USD
27,713 BTC
0.05%
80
2.81 USD
0.00016567 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.52%
455.09M USD
26,831 BTC
0.05%
81
GMX GMX
53.65 USD
0.00316307 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.51%
444.72M USD
26,219 BTC
0.05%
82
cETH CETH
25.55 USD
0.00150637 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
0.83%
441.35M USD
26,020 BTC
0.05%
0.57 USD
0.00003335 BTC {{ Math.abs(change) }}%
استیبل کوین
1.3%
431.05M USD
25,413 BTC
0.05%
84