اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

c56fa33a55935f0b0e7a05c862e1f9b8193614d5748d1dd29ff50e83c514b937

General info

استخراج شده در
۲۶ مه ۲۰۲۳ ۰۶:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
114 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00009565 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
104 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003955 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
150 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
197 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
17,238.60 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,493,210 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
17,251.10 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,494,290 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00334643 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
11,595.27 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,083 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50334643 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,083 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 35,331 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 85,653 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 16,774 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ مه ۲۰۲۳ ۰۶:۲۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 064945 e902f8382eec81032e58100c6b7dce2d55fdc62e1d9f5e338acd abed77
سختی 24,641,301 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,574,647,239 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 436,252,236 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000000bdcb984e42dc5 e530f9
داده‌های کوین‌بیس %/ViaBTC/Mined by oleg071/,mmNQ_FG!ol<,6/ћ8(ZJ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (LTC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (LTC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (LTC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}