اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

2afeb2671c028021d1b8f459beaf52a131158f50a2b50f3de9a9730b920c1053

General info

استخراج شده در
۱۳ اوت ۲۰۲۲ ۲۱:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
717 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00039543 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
580 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00014548 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,682 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,904 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
132,599.10 LTC {{ Math.abs(change) }}% 8,348,440 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
132,611.60 LTC {{ Math.abs(change) }}% 8,349,230 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.13816937 LTC {{ Math.abs(change) }}% 9 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
16,129.73 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 LTC {{ Math.abs(change) }}% 787 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.63816937 LTC {{ Math.abs(change) }}% 796 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 349,750 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 949,771 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 200,007 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۳ اوت ۲۰۲۲ ۲۱:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل a4731d 10a8405129f7017530737bf4c65b12b1b27eb27f65e83f4bdd1d a59c52
سختی 14,913,258 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 331,822,080 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 436,281,342 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000008bc0f6474e1d3 bc9a84
داده‌های کوین‌بیس S#C dwLtcUS/BTC.COM/mm,fIO~m@lyVoZCP {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (LTC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (LTC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (LTC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}