هَش

5b52022e1b30d39c58d30ffd9904d7ae6fc1e86cb9ff51ec1c105ec749fe5148

General info

استخراج شده در
۲۶ فوریه ۲۰۲۱ ۱۲:۴۸ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00020555 LTC
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00006376 LTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
60,244.58 LTC
مجموع خروجی
60,257.08 LTC
مجموع کارمزد
0.03674357 LTC
شاخص Coindays destroyed
619,642.60
پاداش دوره
12.50 LTC
پاداش
12.53674357 LTC
اندازه 179,085
وزن 577,473
اندازه‌ مطلق 132,796
زمان متوسط ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ ۱۲:۳۲ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل 580ab 3a179ca55d6be7f50ad5e05d48359224affe5a286d16c4616656c5 3fdab
سختی 9,949,369
نانس 4,000,443,576
بیت 436,318,125
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000000005466f22eb421c8 62e28
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool kmm||5Zg>. :]xc|

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}