هَش

bcd99503191183e60dea3c578e4e2c43ec5d53f9679b867e93edca5e1b6e83d2

General info

استخراج شده در
۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۸:۱۲ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00024596 LTC 0 USD
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00008992 LTC 0 USD
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
7,419.84 LTC 1,036,551 USD
مجموع خروجی
7,432.34 LTC 1,038,298 USD
مجموع کارمزد
0.0382854 LTC 5 USD
شاخص Coindays destroyed
62,071.12
پاداش دوره
12.50 LTC 1,746 USD
پاداش
12.5382854 LTC 1,752 USD
اندازه 155,998
وزن 427,027
اندازه‌ مطلق 90,343
زمان متوسط ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۷:۵۳ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل 27196 28b285c7dc125781ade5a899f3dc46014cf91a0fc0952ab33f8b03 71d57
سختی 10,368,387
نانس 630,436,932
بیت 436,313,659
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000000509304f9191ca6 27abc
داده‌های کوین‌بیس _/poolin.com/mm̝<bt0Ho[Ї25E!7tř0⒵[

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}