هَش

cad59cdefaeaf0496467963bc6ec43dafc309ea798e979ad576a483fed425f41

General info

استخراج شده در
۰۶ دسامبر ۲۰۲۰ ۰۰:۲۴ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00075261 LTC
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.0002537 LTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
2,910.82 LTC
مجموع خروجی
2,923.32 LTC
مجموع کارمزد
0.04300845 LTC
شاخص Coindays destroyed
44,367.88
پاداش دوره
12.50 LTC
پاداش
12.54300845 LTC
اندازه 57,479
وزن 170,750
اندازه‌ مطلق 37,757
زمان متوسط ۰۶ دسامبر ۲۰۲۰ ۰۰:۱۵ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل 48123 cc0480b4913e410a3eed8f99df9a5348f5747ecfd8929d92812f10 c81de
سختی 7,979,323
نانس 3,776,305,670
بیت 436,345,409
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000000004dca23aedc9224 18f50
داده‌های کوین‌بیس A ,A ,W/LTC.TOP/mm42vWH aڸ)qivNϏDT

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}