اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

780a1d769a7f0f59faa92382d5b527702fa75ce79cb12d911f54d867404ee12f

General info

استخراج شده در
۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۰۲:۰۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
gly.pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
383 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00031182 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
326 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00009699 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
607 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,486 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
17,663.98 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,046,944 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
17,676.48 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,047,685 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.05196923 LTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
32,990.56 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 LTC {{ Math.abs(change) }}% 741 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.55196923 LTC {{ Math.abs(change) }}% 744 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 166,989 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 537,009 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 123,340 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۰۱:۴۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5b5a4d f406dc1e2520cab2cc3342d3b238d8e17b2758c14a873ecfb4f0 ef2874
سختی 6,854,492 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,023,771,538 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 436,368,021 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000004c37b88fdac5a 747c38
داده‌های کوین‌بیس ]_gly.poolmmEȿZièJ t t= {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (LTC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (LTC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (LTC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}