هَش

7991cabd0f9a7657c72dec2015450de1a8e69269680ec00f140db44f664ffd79

General info

استخراج شده در
۰۶ فوریه ۲۰۲۰ ۱۴:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
150 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00068759 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
85 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00020179 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
424 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
413 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,797.23 LTC {{ Math.abs(change) }}% 279,085 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,809.73 LTC {{ Math.abs(change) }}% 280,004 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.06053139 LTC {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
13,722.06 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 LTC {{ Math.abs(change) }}% 919 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.56053139 LTC {{ Math.abs(change) }}% 923 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 88,392 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 301,290 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 70,966 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ فوریه ۲۰۲۰ ۱۴:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 0ae7ea 2b32942766dbf9e9519c224b55af34baaf6b50bbdfa44052c246 c87bb9
سختی 5,875,127 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,195,931,040 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 436,394,760 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000003a5f60179f462 35361a
داده‌های کوین‌بیس ,mmB0ĜeLS_\)\Я`#2🐟Mined by zhangshichang {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (LTC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (LTC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (LTC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}