هَش

36213e01b616d103600d573f9706603fdbf4170632b5ff96218030d5c3b149e3

General info

استخراج شده در
۰۷ ژانویه ۲۰۱۸ ۰۸:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
litecoinpool.org {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
334 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00278444 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
5 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00069924 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
592 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
695 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
25,278.39 LTC {{ Math.abs(change) }}% 6,313,780 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
25,303.39 LTC {{ Math.abs(change) }}% 6,320,030 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.32147735 LTC {{ Math.abs(change) }}% 80 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
9,075.20 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 6,244 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.32147735 LTC {{ Math.abs(change) }}% 6,325 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 115,774 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 460,912 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 115,046 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۷ ژانویه ۲۰۱۸ ۰۸:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 3b3ff1 56ada267abcd2514d07b94dd54763fde44123179314d98ebf35a c42206
سختی 3,738,939 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,572,068,795 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 436,501,682 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000000028a07093bb3a 0c5052
داده‌های کوین‌بیس ZQ ,mm٫^6eC:u@/LP/"O {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (LTC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (LTC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (LTC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}