نوع
witness_v0_scripthash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 6 ماه پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 9 ساعت پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
199 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
192 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
18 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

LTC Price
197.31 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل