نوع
witness_v0_scripthash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 8 ماه پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 7 ماه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
20 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
20 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
1 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

LTC Price
193.28 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل