نوع
scripthash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 5 ماه پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 روز پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
176 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
95 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
1 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

LTC Price
196.18 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل