مجموع تراکنش‌ها
1,235,224,231
تراکنش‌های جدید 24 ساعت اخیر
1,156,838
میانگین کارمزد تراکنش‌ها در 24ساعت
15.18 USD
کارمزد تراکنش پیشنهادی
43 Gwei