اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
0 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
گردش 135,641,727 TETH {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0 % {{ Math.abs(change) }}%

همه

آخرین بلاک
9,810,855 {{ Math.abs(change) }}% 10 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ بلاک‌چین
399 GB {{ Math.abs(change) }}%
سختی
0 {{ Math.abs(change) }}%
سوخته‌شده
15.59 TETH {{ Math.abs(change) }}%

مم‌پول

تراکنش‌ها
0 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه
0 {{ Math.abs(change) }}%
ارزش تراکنش‌های در حال‌ انتظار
{{ Math.abs(change) }}%

آمار 24ساعت اخیر

تراکنش‌ها
244,689 {{ Math.abs(change) }}%
بلاک‌ها
5,722 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه
2.83 {{ Math.abs(change) }}%
میانگین زمان بین بلاک‌ها
15.10 sec {{ Math.abs(change) }}%
متوسط کارمزد تراکنش
0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
حجم
286,433 ETH {{ Math.abs(change) }}%
میانگین کارمزد تراکنش
0.31 USD {{ Math.abs(change) }}%
نرخ هَش
(Ethash) {{ Math.abs(change) }}%
میانگین کارمزد انتقال ساده
0 USD {{ Math.abs(change) }}%
آنکل‌ها:
0 {{ Math.abs(change) }}%
متوسط کارمزد انتقال ساده
0 USD {{ Math.abs(change) }}%
سوزانده‌شده طی 24 ساعت
0.00 TETH {{ Math.abs(change) }}%