زمان ایجاد
2 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
پروژه
https://www.okex.com {{ Math.abs(change) }}%
Market data
CoinMarketCap, CoinGecko {{ Math.abs(change) }}%
Social media
Medium, Twitter, Facebook, Telegram, Reddit {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های اخیر توکن

هَش بلاک زمان فرستنده گیرنده مجموع مقادیر
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}