قیمت 1.15 USD 3.73% {{ Math.abs(change) }}%
گردش 1,066,505,968 EOS {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار ۱٫۱۵۹ میلیارد USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0.12 % {{ Math.abs(change) }}%

همه

محدودیت عرضه در گردش
10,000,000,000 EOS {{ Math.abs(change) }}%
بلاک‌ها
270,489,880 {{ Math.abs(change) }}%
بلاک برگشت‌ناپذیر
270,489,554 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک
270,489,880 {{ Math.abs(change) }}% 3 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین سازنده بلاک
eosflytomars {{ Math.abs(change) }}%

آمار و اطلاعات شبکه

سهام‌گذاری‌شده
282,682,299 EOS 26.51 % {{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}%
رم اختصاص‌یافته
65 GB {{ Math.abs(change) }}%  /  340 GB 19.12 % {{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}%

بلاک‌های اخیر

بلاک
270,489,882 {{ Math.abs(change) }}%
270,489,881 {{ Math.abs(change) }}%
270,489,880 {{ Math.abs(change) }}%