هَش

000000000000000524293393ca41504992714b2e8aaff8ee417003463cbd6763

General info

استخراج شده در
۲۸ نوامبر ۲۰۲۰ ۰۹:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
44 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001304 DASH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
197 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
140 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
10.28 DASH {{ Math.abs(change) }}% 949 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
13.17 DASH {{ Math.abs(change) }}% 1,216 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00044368 DASH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
4.64 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
2.88 DASH {{ Math.abs(change) }}% 266 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
2.88516868 DASH {{ Math.abs(change) }}% 266 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 34,356 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰ ۰۹:۰۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 579688 414c4784d6e24f35f666792678d626e2accffce7386f6e338330 74f8d3
سختی 197,367,746 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,687,837,602 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 420,856,523 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000047dde0b650e8ff 9489af
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Mined by dash40ya/teRl {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (DASH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (DASH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (DASH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}