هَش

0000000000000019957b07990b3e03a32815c88ab81624cd1aa8fca8c8dcc724

General info

استخراج شده در
۰۶ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۲:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
59 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000951 DASH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
210 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
227 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
74.96 DASH {{ Math.abs(change) }}% 11,594 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
78.07 DASH {{ Math.abs(change) }}% 12,075 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00037832 DASH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
11.19 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
3.11 DASH {{ Math.abs(change) }}% 481 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
3.10700524 DASH {{ Math.abs(change) }}% 481 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 40,086 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۲:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 537574 f1f6b5f2ad36a52188f72e6f1bcf806282cb16fc4fc9a7ffad2f e9a91c
سختی 142,431,342 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,993,957,251 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 421,406,585 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000017e1db0dc55e58 d916c6
داده‌های کوین‌بیس  ][ /nodeStratum/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (DASH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (DASH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (DASH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}