شناسه
1
نام
Omni tokens
دسته‌بندی
N/A
زیر دسته
N/A
توضیحات
Omni tokens serve as the binding between Bitcoin, smart properties and contracts created on the Omni Layer.
آیا قابل تقسیم است؟
خیر
تراکنش ایجاد‌کننده
ایجاد شده در
شماره بلاک ایجادکننده توکن
آیا عرضه ثابت است؟
خیر
آیا عرضه تحت مدیریت است؟
خیر
گردش
619,247
اکوسیستم
Mainnet