اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000000294b75ccc7f835ab3c939c2e16e982d0362c551fe58f4

General info

استخراج شده در
۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ ۰۸:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,138 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00014239 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,767 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00004923 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,704 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,919 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
16,314.55 BTC {{ Math.abs(change) }}% 326,035,580 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
16,320.80 BTC {{ Math.abs(change) }}% 326,160,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.19653225 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,928 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
19,212.64 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 124,902 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.44653225 BTC {{ Math.abs(change) }}% 128,830 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,380,574 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,067 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 870,831 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ ۰۶:۵۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 620388352 10 {{ Math.abs(change) }}%    24fa6000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100100111110100110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 64dc23 feadfc8e36ab89ea4842eeded9dc9f1266233fa1c985143711b5 806222
سختی 34,093,570,325,204 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 585,751,052 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,417,022 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003daf363b1be4b54ff2 a7ed32
داده‌های کوین‌بیس 1\ Powered by Luxor Tech \f26z? {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}