اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000018a3f832a91850d2d389b4b02859191d5ecefab8e2858

General info

استخراج شده در
۱۰ ژانویه ۲۰۲۳ ۱۱:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,765 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003495 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,486 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001441 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
8,666 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,659 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,384.87 BTC {{ Math.abs(change) }}% 92,592,310 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,391.12 BTC {{ Math.abs(change) }}% 92,699,776 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.05752702 BTC {{ Math.abs(change) }}% 989 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
35,065.30 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 107,468 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.30752702 BTC {{ Math.abs(change) }}% 108,457 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,646,463 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,075 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 782,204 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳ ۱۰:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل c5f1d3 87cbe0d5d028d3a8e60671f4231168d81ab57c0270b3d3474cc5 01c27b
سختی 34,093,570,325,204 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,097,504,891 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,417,022 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003d662c2b3b5f03cbef 23b6e0
داده‌های کوین‌بیس 1\ Powered by Luxor Tech \TM}5G {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}