هَش

0000000000000000000680d2ff8a4b4911e4dd2ab34098a9c6b3288432115537

General info

استخراج شده در
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ۰۰:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Foundry USA Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,278 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00009187 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,938 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003119 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,255 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
12,234 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
22,796.13 BTC {{ Math.abs(change) }}% 445,978,370 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
22,802.38 BTC {{ Math.abs(change) }}% 446,100,640 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.12271527 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,401 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
361,022.34 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 122,274 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.37271527 BTC {{ Math.abs(change) }}% 124,674 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,336,088 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,935,813 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 866,575 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ۰۰:۰۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 633856000 10 {{ Math.abs(change) }}%    25c7e000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100101110001111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 57ca48 ce983c33a6bf1b24422f607cd01c5f6a9a74f799a5cf3ef8daff f0c0a9
سختی 31,360,548,173,145 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,294,092,841 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,464,174 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000361095fc24b13ca5d3 8a3a08
داده‌های کوین‌بیس gt; H>6c/Foundry USA Pool #dropgold/iK {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}