هَش

000000000000000000088759f134f4b96a4cf144a069c917bbbf22e28c1eab80

General info

استخراج شده در
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۳:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,256 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00009275 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,740 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003260 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,626 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
10,986 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11,135.24 BTC {{ Math.abs(change) }}% 205,775,860 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11,141.49 BTC {{ Math.abs(change) }}% 205,891,360 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.13012996 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,405 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
47,156.86 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 115,498 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.38012996 BTC {{ Math.abs(change) }}% 117,903 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,403,398 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,607 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 863,403 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 563691520 10 {{ Math.abs(change) }}%    21994000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100001100110010100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 3db027 caa21cf8d3612b11bb3ed60ab4dd33197b321532155b56b53a3e a8446c
سختی 32,045,359,565,303 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,511,924,244 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,451,604 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000359ea3313f1bc15b9e 927ef0
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool884GzmmyR: KﬞI*35oZ1M\lԃj {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}