هَش

00000000000000000004bc2dca0592dd317ceb4c6edd14b00f03effadb8dec26

General info

استخراج شده در
۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۵:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
614 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005808 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
523 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002177 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,593 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,565 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,822.77 BTC {{ Math.abs(change) }}% 142,290,940 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,829.02 BTC {{ Math.abs(change) }}% 142,443,680 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02404441 BTC {{ Math.abs(change) }}% 588 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
568.09 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,731 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.27404441 BTC {{ Math.abs(change) }}% 153,319 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 414,416 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,105,928 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 230,504 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۵:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 538968064 10 {{ Math.abs(change) }}%    20200000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000001000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 127d15 2c10b2f32d0305176aae451d21f698d9169dc64d1a2069812ee2 514b86
سختی 28,174,668,481,289 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,882,233,425 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,530,686 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000332c8053107d5769ec 1c4ed0
داده‌های کوین‌بیس o Mined by AntPool872IoP=mmuHh'9MaD` #(czQ t {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}