هَش

000000000000000000076494dc0e90bba0252454a4942c037a22d65d98ecdd61

General info

استخراج شده در
۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۲:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
587 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005256 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
512 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001980 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,102 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,719 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
589.33 BTC {{ Math.abs(change) }}% 14,401,575 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
595.58 BTC {{ Math.abs(change) }}% 14,554,306 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0128308 BTC {{ Math.abs(change) }}% 314 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
7,772.04 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,731 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.2628308 BTC {{ Math.abs(change) }}% 153,045 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 244,479 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 649,566 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 135,029 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۲:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 556302340 10 {{ Math.abs(change) }}%    21288004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100001001010001000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 9d97f9 12774749d9e5b3f69804a13bcc2db20a15cf4b149d6faa9aabc6 9e9524
سختی 28,174,668,481,289 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,271,641,092 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,530,686 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000332ae652a4c8bb1eba 0d8df0
داده‌های کوین‌بیس o mm?;8`B3kjmufeL eqJ . /slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}