اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000070961d8f2038246fe68959dc4483dd8712b7490324c05

General info

استخراج شده در
۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ ۲۳:۰۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,118 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00010201 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,769 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003728 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,853 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
7,060 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
18,786.44 BTC {{ Math.abs(change) }}% 386,117,630 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
18,792.69 BTC {{ Math.abs(change) }}% 386,246,080 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.14880894 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,058 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
19,446.27 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 128,456 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.39880894 BTC {{ Math.abs(change) }}% 131,515 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,459,039 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,665 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 844,542 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ ۲۱:۵۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 3dae9d 018688b4c7e4774ad3a3e30ed64c0887e01ab5862f1d77459c06 a6be6c
سختی 30,283,293,547,737 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 369,384,534 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,485,098 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003011c3c54eb680f78b 3f88fa
داده‌های کوین‌بیس   |  {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}