هَش

00000000000000000005d548274272d680bb3809146e5ade100e9fef9803149b

General info

استخراج شده در
۲۳ مه ۲۰۲۲ ۱۸:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Foundry USA Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
853 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00008562 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
682 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003467 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,553 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,645 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,100.69 BTC {{ Math.abs(change) }}% 63,757,936 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,106.94 BTC {{ Math.abs(change) }}% 63,947,632 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.04647945 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,411 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,988.08 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 189,694 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.29647945 BTC {{ Math.abs(change) }}% 191,104 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 543,176 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,341,905 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 266,243 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۳ مه ۲۰۲۲ ۱۷:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 755556352 10 {{ Math.abs(change) }}%    2d08e000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101101000010001110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل eceafb 38171e3e259014adca056f14128041b854fd03186f557b6a49e7 2cbf23
سختی 31,251,101,365,711 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 4,209,632,606 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,466,234 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000002e63bb416804c67098 0954e0
داده‌های کوین‌بیس A ΋b/Foundry USA Pool #dropgold/E4o< {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}