هَش

00000000000000000007f383f0a18734e0d5818b116201b4b2433025fdc39dcd

General info

استخراج شده در
۲۳ مه ۲۰۲۲ ۱۸:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,942 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002552 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,669 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001044 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
8,170 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,874 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,080.64 BTC {{ Math.abs(change) }}% 63,149,584 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,086.89 BTC {{ Math.abs(change) }}% 63,339,276 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.04168901 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,265 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,794.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 189,694 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.29168901 BTC {{ Math.abs(change) }}% 190,959 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,634,251 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,043 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 786,264 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۳ مه ۲۰۲۲ ۱۷:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536928256 10 {{ Math.abs(change) }}%    2000e000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000001110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b1a98e ca599585839878c70eea37444d7abd4a43563112468f15a8222d 8607fe
سختی 31,251,101,365,711 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 691,502,058 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,466,234 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000002e639ed514ccbd696f da9882
داده‌های کوین‌بیس A Mined by AntPool8721ummm *]f<V<V q ,yDw4(5 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}